top of page

Sve naše lokacije:

Novi Beograd, Autoput za Zagreb 5 (hotel Nacional)

Tel: 011 3192 851, Mob: 063 7107 566

Dobanovci, Žitna 25

Tel: 011 630 3850, Mob: 063 605 507

Barič, Industrijska 37

Mob: 060 605 8011

bottom of page