top of page

O NAMA

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, USLUGE I SERVIS TAHOGRAFA: "STEMARK TAHOGRAF" D.O.O. BEOGRAD 
Skraćeno poslovno ime: „STEMARK TAHOGRAF“ D.O.O., BEOGRAD
Sedište: Omladinskih Brigada 52, Novi Beograd

 

Preduzeće je osnovano u novembru 2003. godine a registrovano je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije u martu 2006. god. sa pretežnom delatnošću održavanja i opravke motornih vozila.

Osnovna delatnost radionice za tahografe je ispitivanje funkcionalnosti tahografa, merenje parametara vozila koji utiču na tačnost pokazivanja tahografa i ocenjivanje usaglašenosti metroloških karakteristika pokaznog uređaja tahografa. Radionica za tahografe koristi standard SRPS ISO/IEC 17020:2002. Baždarimo i servisiramo tahografe u vlasništvu više od 1000 preduzeća.

U toku 2012. i 2013. godine baždareno je preko 7500 vozila sa svim potrebnim merenjima i plombiranjem. Posedujemo najnoviju opremu za senzorsko merenje kojim se greška pri merenju svodi na minimalno odstupanje. 

 


Stemark Tahograf doo je ovlašćena radionica za tahografe od strane Agencije za bezbednost saobraćaja i autorizovana je od proizvođača tahografa.

volvooo.jpg
gotovooo vdoo.png
Stoneridge.png
logo.png
bottom of page