top of page

RADIONICA ZA TAHOGRAFE STEMARK TAHOGRAF

PRUŽA USLUGE:

 • pregleda analognih i digitalnih tahografa sa izdavanjem uverenja o ispravnosti tahografa (baždarenje)

 • ugradnje svih vrsta tahografa, davača impulsa i instalacija za vezu tahograf-davač impulsa

 • demontaže tahografa

 • dijagnostike ispravnosti tahografa i ostale prateće opreme

 • kontrole analognih i digitalnih tahografa

 • popravke svih vrsta tahografa

 • arhiviranja i analize podataka sa kartica vozača i iz digitalnih tahografa

 • plombiranja tahografa i svih tahografskih veza

 • obuke o korišcenju digitalnih i analognih tahografa za vozače, predstavnike prevoznika kao i za ostale zainteresovane

 • obuke za servisere tahografa

 • pripreme za polaganje državnog ispita za tehničara u radionici za tahografe

 • stručne analize tahografskih listića i podataka iz digitalnog tahografa

 • stručne analize vezane za otkrivanje manipulacija

 • prodaja tahografskih listića za analogne tahografe

 • prodaja rolnica za digitalne tahografe

Pozivamo vas da zajedno organizujemo stručno usavršavanje korišćenja analognih i digitalnih tahografa, kao i obuku o vremenu vožnje i odmora vozača u domaćem i međunarodnom transportu. Naši stručni predavači, koji su zaposleni u jednom od najuglednijih tahograf servisa u Srbiji firmi Stemark tahograf, imaju iskustva sa korišćenjem i otklanjanjem problema na svim vrstama tahografa kao i vremenom vožnje i odmora vozača, kako u domaćem tako i u međunarodnom transportu. Već dugi niz godina uspešno vršimo analizu tahografskih listića, podataka sa memorijske kartice vozača i iz digitalnih tahografa. Upoznati smo sa svim potencijalnim problemima koji se mogu javiti na putu u pogledu tahografa i eventualnih prekršaja vremena vožnje i odmora.

Obuku je moguće organizovati u terminu koji vama najviše odgovara, u našim ili vašim prostorijama. Sva predavanja se vrše sa pratećim prezentacijama i štampanim materijalom, a učesnicima će biti omogućeno da nabave knjigu Tahografi po posebnim uslovima.

Strukturu predavanja ćemo prilagoditi potrebama vašeg preduzeća.
Posebne celine vezane za navedene teme mogu se definisati kao:

 • obuka za korišćenje analognih tahografa

 • obuka za korišćenje digitalnih tahografa

 • vreme vožnje i odmora vozača u domaćem saobraćaju

 • vreme vožnje i odmora vozača u međunarodnom saobraćaju

 • analiza tahografskih listića

 • analiza podataka iz memorijskih kartica i iz digitalnih tahografa

 • otkrivanje manipulacija

 

Obuka je namenjena vozačima u domaćem i međunarodnom transportu, rukovodiocima transportnih preduzeća, rukovodiocima transporta i voznih parkova, organizatorima transporta, menadžerima logistike, organima državne uprave i lokalne samouprave.

Predavanja će pružiti učesnicima neophodne informacije iz oblasti vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja analognih i digitalnih tahografa, a predavanja obuhvataju sledeće teme:

 • Propisi iz oblasti radnih vremena vozača, vremena upravljanja i korišćenja digitalnih i analognih tahografa u Srbiji - Uredbe o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa (Uredba); Pravilnik o načinu korišćenja tahografa, Pravilnik o radionicama za tahografe, Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju.

 • Propisi iz oblasti radnih vremena vozača, vremena upravljanja i korišćenja digitalnih i analognih tahografa u međunarodnom transportu- AETR sporazum, Regulativa (EC) 561/2006 o vremenu vožnje i odmora za vozače

 • Najčešći prekršaji vremena upravljanja i korišćenja tahografa na putevima

 • Otkrivanje i otklanjanje manipulacija na vozilu

 • DISKUSIJA - Okrugli sto

bottom of page